POŘADATEL – AMENITY-EXTREM SPORT o.s. 

www.amenity-extremsport.cz

Hlavní pořadatel:   RICHTER Jiří

Místo konání:   Hotel Všemina    www.vsemina.cz

TERMÍN 14. 6. 2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

08:00 – 12:00      Prezentace na závod, výdej startovních čísel

08:00 – 09:20      Volný trénink na trati

09:30 – 13:45      STARTY jednotlivých kategorií

14:15 – 14:45       Doprovodný program

14:45 – 15:30       Vyhlášení vítězů

16:00                      KONEC akce

Děti je třeba prezentovat tak, aby se mohly dostatečně připravit a včas dorazit na START. Nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie. Po výše uvedeném časovém limitu prezentace na danou kategorii končí!!! Nebude se v žádném případě tolerovat pozdější prezentace a přihlášení na místě.

ORGANIZACE STARTŮ

Startovní čísla budou přidělena na základě pořadí, podle toho jak se každý přihlásí od nejmenšího čísla po ty největší a následným zaplacením startovného. Startovní číslo bude přiděleno až po spárování platby startovného s přihláškou. Stejný postup platí i pro přihlašování v den akce. U kategorií 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b mohou být na startu rodiče s dětmi, ale pouze na konci startovního koridoru.

Děti se budou řadit na startovní čáře a za ní, podle posloupnosti startovních čísel od nejnižšího po nejvyšší. Řazení startujících si bude na místě organizovat pořadatel podle startovní listiny. Děti budou vyvolávány jmenovitě startérem a postupně se řadit do koridoru. Řazení bude probíhat vždy 15 minut před startem kategorie.

STARTOVNÉ

Všechny děti bez rozdílu věku a pohlaví: 100,-Kč (4,-EUR)

Rodiče v závodě FAMILY RACE: 100,-Kč (4,-EUR)

Startovné je poplatek za organizační služby pořadatele závodu. Zahrnuje měření časů čipovou technologií, výsledkový servis, kompletní pořadatelskou službu a zajištění závodu.

PLATBA STARTOVNÉHO

Bezhotovostním převodem na číslo účtu: 2400342770/2010. Variabilní symbol k platbě startovného vám bude automaticky zaslán na email uvedený do přihlašovacího systému. Platit startovné převodem z účtu je možné do 8.6.2018. Poslední možnost přihlášení a zaplacení startovného bude na místě, v den konání akce při prezentaci. Při neúčasti předem přihlášených dětí se zaplacené startovné už nevrací. Zahraničním účastníkům bude na jejich žádost poslána informace s identifikačními údaji pro přeshraniční platbu. Platby v EUR v rámci SEPA z FIO banky do ČR – zadarmo

PŘIHLÁŠKY

 1. Přes internet, vyplněním formuláře na stránkách www.cyklobrana.cz do 1.6.2019 s  dárkem ve formě limonády Capri-sonne.
 2. Přes internet, vyplněním formuláře na stránkách www.cyklobrana.cz do 8.6.2019
 3. Na místě při prezentaci

Přihlášení bude platné až po zaplacení startovného, když bude vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele, nebo bude startovné zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

TRIČKO

Cena trička je 165,-Kč (6.5,-EUR). Jedná se kvalitní tričko s originálním obrázkem od dětské ilustrátorky Kateřiny Mrnůštíkové. Trička se budou dělat pouze na objednávku. Na místě nebude možnost si tričko koupit. Tričko si lze objednat formou přihlášky vyplněním přihlašovacího formuláře, případně formou objednávky emailem.

          A / B 

 • 2              (86-94)                       41/31cm   
 • 4              (96-104)                    44/34cm
 • 6             (106-116)                   47/37cm
 • 8              (118-128)                  50/40cm
 • 10            (130-140)                  54/43cm
 • 12            (142-152)                  58/46cm
 • XS                                               62/49cm
 • S                                                  69/50cm
 • M                                                 72/53cm
 • L                                                  74/56cm
 • XL                                                76/58cm
 • XXL                                             78/62cm

Termín pro objednání trička bude do 12.5.2019.

CENY

V každé kategorii obdrží první tři umístění medaili a věcné ceny.

FAMILY RACE – ANEB MAMI, TATI POJEĎ SE MNOU V TÝMU

Start tohoto závodu bude ve 13:45 hodin a bude uzavírat celý závodní den CYKLOBRÁNY do PRÁZDNIN. Závod je vypsaný na 4 kola okruhu G (PEKELNÝ okruh). Podmínkou pro účast v tomto závodě je, že přihlášený rodič je s dítětem v přímém příbuzenském vztahu – otec, matka, dědeček, babička. Limit pro tento závod je maximálně 100 rodičů. Startovné činí 100,-Kč.

Vybrané dítě do rodinného týmu, vyjede – vybojuje ve svém závodě tátovi, či mámě startovní pozici na startu. Pokud se dítě, v kterékoliv kategorii umístí na 1,2,3, místě, rodič startuje se ztrátou 00:00 ve 14:00 hodin. Pokud dítě zařazené do týmu dojede 4,5,6, rodič startuje se ztrátou + 15 sec., v pořadí 7,8,9,cílem projeté dítě vyjede rodičovi handicap + 30 sec. atd.

Klíč pro starty:

 1. 13:45 hodin – START rodičů, jejichž dítě zařazené do týmu dojelo ve svém závodě v kategorii na 1,2,3, místě.  
 2. + 15 sec – START rodičů, jejichž dítě zařazené do týmu dojelo ve svém závodě v kategorii na 4,5,6, místě.  
 3. + 30 sec – START rodičů, jejichž dítě zařazené do týmu dojelo ve svém závodě v kategorii na 7,8,9, místě.  
 4. + 45 sec – START rodičů, jejichž dítě zařazené do týmu dojelo ve svém závodě v kategorii na 10,11,12, místě.  
 5. + 60 sec – START rodičů, jejichž dítě zařazené do týmu dojelo ve svém závodě v kategorii na 13. a horším místě.  

O umístění rodinného týmu rozhoduje pořadí rodičů po projetí cílem. Pokud rodič má víc dětí, které pojedou závod CYKLOBRÁNA do PRÁZDNIN, je nutné člena rodinného týmu vybrat předem. Nelze čekat na to, které dítě se lépe umístí. Dekorováno bude 10 nejlepších týmů a první tři týmy, kde pojede s vybraným dítětem žena.

Prohlášení pro rodiče, kteří pojedou FAMILY RACE: prohlašuji, že v přihlášce uvedeným/nou synem/dcerou jsem v přímém příbuzenském vztahu: otec, matka, dědeček, babička. Pokud nejsem s jmenovaným/nou v přímém příbuzenském vztahu, tak prohlašuji, že s uvedeným synem/dcerou žiji ve společné domácnosti a beru ho/ji jako vlastní dítě. Syn/dcera mě berou jako vlastního otce, nebo mámu.

V momentě kdy první závodník po odjetí závodu protne cílovou pásku, ostatní děti, či rodiče předjeté o jedno kolo se nebudou pouštět do dalšího kola. Bude se jim počítat počet odjetých kol a čas.

PÁR SLOV NA ZÁVĚR

 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce
 • Za startující děti nese odpovědnost jejich zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem
 • Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo se dvěma na sobě nezávislými brzdami. I když trať není náročná, pořadatel doporučuje jet na horském kole.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě při tréninku, před závodem a po celou dobu závodu.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol a bez fyzické pomoci
 • Protesty lze podat písemně ihned po dojezdu, nejpozději však do 1.7.2019 do 17.00 hod. emailem adresovaným odpovědné osobě za závod: cyklobrana@email.cz
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit emailem u odpovědné osoby, a to v termínu do 8.7.2019
 • Dotazy a otázky k závodu rád zodpovím na e-mailu cyklobrana@email.cz
 • CYKLOBRÁNA do PRÁZDNIN je závod pro děti a mládež. Je to závod, který je určený pro jízdu na horských kolech. Tímto chceme poprosit rodiče našich ratolestí, aby před přihlášením dítěte, zvážili jeho fyzické a technické dovednosti. Tratě nachystané na Všemině, zvládnou určitě všechny děti. Měly by být na ně připraveny. Horskými koly jsou myšleny i odrážedla pro naše nejmenší prcky. Pro děti mladší jak 2 roky jedoucích na plastových motorkách a podobných typech odrážedel není závod vhodný. Závod se koná v přírodním areálu. Trasy vedou po přírodním povrchu s minimem asfaltových ploch. Smysl této akce spočívá v tom, že se chceme vyhnout asfaltovým cestám. Děláme závod pro děti uprostřed krásné přírody. V průběhu závodu nebude dovolen vstup rodičům do vyznačené dráhy. Vyjímku budou tvořit pouze bezradné a plačící děti. V žádném případě se nebude tolerovat fyzická pomoc. Na regulérnost bude dohlížet označený pořadatel. Vaše děti si budou muset poradit samy a projet celou trať bez pomoci.

PARKOVÁNÍ pro účastníky CYKLOBRÁNY do PRÁZDNIN

Dotazy a otázky k závodu rád zodpovím na e-mailu cyklobrana@email.cz